Schrijf je nu in voor de VBJ Winteracademie

Als je graag zou willen deelnemen aan deze leerrijke driedaagse, kan je je inschrijven via de VBJ webwinkel > klik hieronder op de foto.

De gegevens die je ons ter beschikking stelt, worden door ons conform de wetgeving verwerkt om met jou in communicatie te treden. Zij worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je hebt een recht op toegang en verbetering van de gegevens. Je kan ons steeds laten weten dat je geen verder contact wenst per brief naar het VBJ-secretariaat, Madouplein 8 bus 6 te 1210 Brussel, of via e-mail naar info@vbj.org.

Inschrijving VBJ Winteracademie